Wij zijn beter!

Locaties

Goes
0113 - 272360

Westsingel 90C
4461 DN Goes

Postbus 462
4460 AW Goes

Tel. 0113 - 272360
Fax: 0113 - 272361

Route planner
Goes
Bergen op zoom
0164 - 248155

Vanaf 1 juni 2017 is onze nieuwe spreekuurlocatie:
Dahliastraat 94B
4613 DP Bergen op Zoom

Postbus 433
4600 AK Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 248155

Openbaar Vervoer
Vanaf Station Bergen op Zoom neemt u de stadsbus nr 23 richting Noordgeest via Meilust. U stapt uit bij halte Burg. Wittelaan. Als u kijkt in de richting waarin de bus rijdt, ziet u ons pand liggen. Loop in de richting van ons pand en neem de eerste rechts (Pomonalaan) en vervolgens de eerste links (Dahliastraat) Neem opnieuw de eerste links, dan loopt u direct op ons pand af. We zijn gevestigd op de eerste etage.

Route planner
Bergen op Zoom
Rotterdam
010 - 4822444

Spreekuurlocatie Rotterdam

Let op: per 13 april 2015 is de spreekuurlocatie in Rotterdam verhuisd naar:

Langstraat 11-12
3162 WC Rhoon

Tel. 010 - 4822444

Route planner
Rotterdam
Terneuzen
0115 - 621804

Mr. F.J. Haarmanweg 16-c
4538 AR Terneuzen

Tel. 0115 - 621804

Route planner
Terneuzen
Vlissingen
0113 - 272360

Praktijkcentrum Jasperse

Papegaaienburg 50
4386 DA Vlissingen

Tel. 0113 - 272360

Route planner
Vlissingen
kaart Goes Vlissingen Terneuzen Bergen op Zoom Rotterdam

Werknemers- en werkgeversadvies coronavirus, versie 26 juni 2020

For English please scroll down.

In het werknemers- en werkgeversadvies (versie 26 juni 2020) staat wat u kunt doen voor de bescherming en veiligheid van uzelf en/of uw werknemers. Het advies is na de zomer niet meer geactualiseerd. Onze inzichten en adviezen zijn door vertaald naar concrete dienstverlening om u te ondersteunen. Actuele informatie delen we nog steeds graag met u via onze nieuwsberichten.

Weren van de werkplek
Verdenking van het coronavirus bij een werknemer of zijn/haar gezinsleden is volgens ons voldoende om de werknemer van de werkplek te weren. U mag directief en bij herhaling melden dat personen die voldoen aan één van onderstaande punten tijdelijk niet welkom zijn en worden verzocht de werkplek niet te betreden.

  • milde luchtwegklachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn) en/of koorts hebben.
  • nauw contact hebben gehad een persoon met luchtwegklachten. Nauw contact betekent:
    o Het zich gedurende vijftien minuten binnen twee meter van de zieke bevinden.
    o Het delen van een leefruimte met de zieke.
    o Fysieke aanraking met een zieke (zoals handen schudden).
  • de afgelopen veertien dagen zijn teruggekeerd uit het buitenland.

Als thuis blijven na nauw contact niet mogelijk is, dan vindt u in het werkgeversadvies aanvullende maatregelen die u kunt treffen op de werkplek.

FAQ
Bekijk hier het
overzicht van veelgestelde vragen, versie 13 juli opgesteld over het coronavirus voor werkgevers. 

 

Werknemer?
Open hier het overzicht van veelgestelde vragen over het coronavirus. 

 

Infographics

Een beknopt overzicht van alle preventieve maatregelen vindt u ook in de flyer:
‘Het coronavirus: blijf gezond en veilig aan het werk’.

 

Open hier de flyer met 'tips voor thuiswerken'. 

 

'Effectief communiceren op afstand'

 

Bedrijfscontinuïteit

Het werkgeversadvies biedt werkgevers ook een handvat voor het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit. Aan de hand van een bedrijfscontinuïteitsplan kunnen organisaties zich voorbereiden op de (mogelijke) gevolgen van het nieuwe coronavirus.

 

Algemene informatie

Voor algemene vragen over het coronavirus, raadpleeg de informatie van het RIVM. Telefonisch is het RIVM bereikbaar via het speciale telefoonnummer 0800-1351.

Omdat de ontwikkelingen rondom het coronavirus elkaar snel opvolgen, zal dit werkgeversadvies regelmatig worden herzien.

 

------------------------------------------------

English

Advice for employers - May 12

The government measures taken against the coronavirus and the related consequences have an immense impact on the workforce in the Netherlands. A large portion of the Dutch population is now working from home and employees who are still working at work locations are required to maintain distance from one another. This also creates a situation in which increasingly more employers and employees are dealing with anxiety, illness or death in their personal environment.

The advice for employees and employers (version June 26) explains what you – as an employer – can do in terms of the protection and safety of your employees. You get advice on how you can prevent further spread of the coronavirus through the workplace and what you should do if an employee becomes infected – or suspects of being infected – from the coronavirus. The advice for the employer, however, examines this problem further. That is why you will also find here information about dealing with reporting sickness and/or absence as a result of the coronavirus, staying healthy while working at home, and attention for grief and mourning.

Overview of frequently asked questions about the coronavirus. The developments regarding the coronavirus follow each other quickly. We will publish an up-to-date version of the overview of frequently asked questions about the coronavirus regularly.

Employee? Here you will find an overview of frequently asked questions about Covid-19.

Removing from the workplace
The suspicion that an employee or his/her family members might be infected with the virus is sufficient for us to remove the employee from the workplace. In case of recurrence, you must be directive and notify that people who show one of the symptoms below, temporarily are not welcomed and are asked not to enter the workplace.

• People who have mild respiratory problems (a cold, cough, throat pain) and/or fever
• People who have had close contact with a person with respiratory problems


Close contact means:
o Being within two metres of a sick person for 15 minutes
o Sharing living space with a sick person
o Physically touching a sick person (such as shaking hands)

• People who have returned from abroad during the last 14 days

If staying home after close contact is not possible, you will find in the advice for employers additional measures that you can take at the workplace.

A brief overview of all preventive measures can also be found in the leaflet ‘The coronavirus: stay healthy and safe at work’.

Open here the information leaflet 'Working at home'. 

Open here the information leaflet 'Effective remote communication'.

Because the developments surrounding the coronavirus succeed each other rapidly, this employer’s advice will be reviewed regularly.