Wij zijn beter!

Locaties

Goes
0113 - 272360

Westsingel 90C
4461 DN Goes

Postbus 462
4460 AW Goes

Tel. 0113 - 272360
Fax: 0113 - 272361

Route planner
Goes
Bergen op zoom
0164 - 248155

Vanaf 1 juni 2017 is onze nieuwe spreekuurlocatie:
Dahliastraat 94B
4613 DP Bergen op Zoom

Postbus 433
4600 AK Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 248155

Openbaar Vervoer
Vanaf Station Bergen op Zoom neemt u de stadsbus nr 23 richting Noordgeest via Meilust. U stapt uit bij halte Burg. Wittelaan. Als u kijkt in de richting waarin de bus rijdt, ziet u ons pand liggen. Loop in de richting van ons pand en neem de eerste rechts (Pomonalaan) en vervolgens de eerste links (Dahliastraat) Neem opnieuw de eerste links, dan loopt u direct op ons pand af. We zijn gevestigd op de eerste etage.

Route planner
Bergen op Zoom
Rotterdam
010 - 4822444

Spreekuurlocatie Rotterdam

Let op: per 13 april 2015 is de spreekuurlocatie in Rotterdam verhuisd naar:

Langstraat 11-12
3162 WC Rhoon

Tel. 010 - 4822444

Route planner
Rotterdam
Terneuzen
0115 - 621804

Mr. F.J. Haarmanweg 16-c
4538 AR Terneuzen

Tel. 0115 - 621804

Route planner
Terneuzen
Vlissingen
0113 - 272360

Praktijkcentrum Jasperse

Papegaaienburg 50
4386 DA Vlissingen

Tel. 0113 - 272360

Route planner
Vlissingen
kaart Goes Vlissingen Terneuzen Bergen op Zoom Rotterdam

Wijziging Arbeidsomstandighedenwet 2017

Goes, 15 juni 2017


Geachte relatie van Bedrijfsartsen5,

Zoals u weet, treedt op 1 juli aanstaande de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking. We zetten in deze brief de wetswijziging nog eens uiteen en geven graag meer informatie over de uitwerking van de regeling in onze dienstverlening, onze gezamenlijke verantwoordelijkheden en wat er verandert.

Wat verandert er?
Onderstaand geven we een overzicht van de belangrijkste wijzigingen per 1 juli 2017 en bijbehorende werkwijze:

  • Open spreekuur

Iedere medewerker krijgt het wettelijke recht een bedrijfsarts te consulteren over individuele, persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk. Binnen onze dienstverlening kan hij of zij hiervoor gebruikmaken van ons zogenaamde arbeidsomstandighedenspreekuur. Uw medewerker kan dit spreekuur aanvragen door te bellen naar Bedrijfsartsen5. Dit spreekuur is anoniem en u ontvangt hiervan dan ook geen terugkoppeling. Eens per kwartaal ontvangt u een anonieme verzamelfactuur van het arbeidsomstandighedenspreekuur.
Het arbeidsomstandighedenspreekuur maakte al onderdeel uit van onze dienstverlening. Dit is dus op zich niet nieuw. Wat wel nieuw is, is dat u als werkgever verplicht bent uw werknemers actief te wijzen op dit recht.

  • Vrije toegang tot de werkvloer

De bedrijfsarts – of een andere deskundige in opdracht van de bedrijfsarts - krijgt vrije toegang tot de werkvloer. Met een bezoek aan de werkvloer krijgt een bedrijfsarts een goed beeld van de arbeidsomstandigheden en kan hij of zij optimaal invulling geven aan de arbeid gerelateerde zorg. Of het nu gaat om preventie of om re-integratie bij ziekteverzuim.
Als werkgever bent u verplicht om deze toegang te verlenen. In overleg met u wordt dit in de praktijk vormgegeven, want wij begrijpen dat er voor sommige situaties en bedrijven bepaalde procedures gelden.
Goed om te weten is dat een bezoek aan de werkvloer óf preventief wordt ingezet om arbeidsrisico’s in te schatten óf op basis van een individuele case. De bedrijfsarts onderzoekt dus niet iedere werkplek in de organisatie.

  • Second opinion

Een medewerker heeft recht op een second opinion. Dit geeft een medewerker de mogelijkheid om het oordeel van de bedrijfsarts te laten wegen door een andere bedrijfsarts. Bedrijfsartsen5 maakt voor een second opinion gebruik van een pool van bedrijfsartsen, afkomstig van de organisaties HumanCapitalCare, ArboNed en Mensely.
Onder het kopje ‘Nieuws’ op onze website vindt u een toelichting betreffende de second opinion. Ook wordt hierin toegelicht wat het verschil is tussen een klacht, de second opinion en het deskundigenoordeel van het UWV.

  • Grotere medewerkersbetrokkenheid

Het medezeggenschapsorgaan (indien van toepassing binnen uw organisatie) krijgt na 1 juli 2017 instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
U hoeft voor uw zittende preventiemedewerker niet met terugwerkende kracht instemming te vragen aan uw medezeggenschapsorgaan. Wilt u na 1 juli een nieuwe preventiemedewerker benoemen dan heeft uw medezeggenschapsorgaan wel instemmingsrecht.

  •  Duidelijkere rol preventiemedewerker

Een bedrijf met meer dan 25 medewerkers, moet minimaal één preventiemedewerker hebben. De preventiemedewerker krijgt een duidelijkere rol in de organisatie. De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

  • Het (mede) opstellen van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).
  • Het adviseren aan en nauw samenwerken met het medezeggenschapsorgaan, of bij het ontbreken daarvan de belanghebbende werknemers, over de genomen en te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
  • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

Het is belangrijk dat uw preventiemedewerker over voldoende kennis en kunde beschikt om deze taken uit te voeren. Bedrijfsartsen5 kan u hierbij ondersteunen door uw preventiemedewerker(s) op te leiden in een ééndaagse training. Onder het kopje ‘Nieuws’ op onze website vindt u meer informatie over deze training.

  • Basiscontract arbodienstverlening

U hebt momenteel al een schriftelijke overeenkomst met Bedrijfsartsen5 waarin de dienstverlening en afspraken beschreven staan. De Arbeidsomstandighedenwet stelt het hebben van een dergelijke overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener vanaf nu ook verplicht. Dat wordt het basiscontract genoemd. Hierin moeten de minimale afspraken over de dienstverlening worden vastgelegd. Uw overeenkomst met Bedrijfsartsen5 voldoet al grotendeels aan de voorwaarden die de wetgever aan het basiscontract stelt. Met het addendum worden aanvullende afspraken ten aanzien van onze dienstverlening vastgelegd en voldoet uw overeenkomst met Bedrijfsartsen5 volledig aan de wettelijke eisen. Op dit addendum is het instemmingsrecht van de Ondernemingsraad van kracht en, omdat het een juridisch document is, willen wij u verzoeken deze te overhandigen aan de persoon die bevoegd is uw organisatie rechtsgeldig te vertegenwoordigen.

Alles over de vernieuwde wet
Hierboven hebben we de belangrijkste wijzigingen uitgeschreven. Onder het kopje ‘Nieuws’ op onze website vindt het complete overzicht van alle wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet, inclusief een toelichting op waar welke verantwoordelijkheid ligt en wat er verandert in het proces.

Meer weten of vragen?
Wilt u meer weten over de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet of hebt u vragen? Bekijk dan het uitgebreide overzicht met antwoord op veel gestelde vragen of neem gerust contact op met uw contactpersoon.

Met vriendelijke groet,

Evert Ivens
Directeur Bedrijfsartsen5