Wij zijn beter!

Locaties

Goes
0113 - 272360

Westsingel 90C
4461 DN Goes

Postbus 462
4460 AW Goes

Tel. 0113 - 272360
Fax: 0113 - 272361

Route planner
Goes
Bergen op zoom
0164 - 248155

Vanaf 1 juni 2017 is onze nieuwe spreekuurlocatie:
Dahliastraat 94B
4613 DP Bergen op Zoom

Postbus 433
4600 AK Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 248155

Openbaar Vervoer
Vanaf Station Bergen op Zoom neemt u de stadsbus nr 23 richting Noordgeest via Meilust. U stapt uit bij halte Burg. Wittelaan. Als u kijkt in de richting waarin de bus rijdt, ziet u ons pand liggen. Loop in de richting van ons pand en neem de eerste rechts (Pomonalaan) en vervolgens de eerste links (Dahliastraat) Neem opnieuw de eerste links, dan loopt u direct op ons pand af. We zijn gevestigd op de eerste etage.

Route planner
Bergen op Zoom
Rotterdam
010 - 4822444

Spreekuurlocatie Rotterdam

Let op: per 13 april 2015 is de spreekuurlocatie in Rotterdam verhuisd naar:

Langstraat 11-12
3162 WC Rhoon

Tel. 010 - 4822444

Route planner
Rotterdam
Terneuzen
0115 - 621804

Mr. F.J. Haarmanweg 16-c
4538 AR Terneuzen

Tel. 0115 - 621804

Route planner
Terneuzen
Vlissingen
0113 - 272360

Praktijkcentrum Jasperse

Papegaaienburg 50
4386 DA Vlissingen

Tel. 0113 - 272360

Route planner
Vlissingen
kaart Goes Vlissingen Terneuzen Bergen op Zoom Rotterdam

Radiologische keuring

Radiologisch werkers (A en B) en Non Destructief Onderzoek (NDO)

Iedereen die werkzaamheden met ioniserende straling verricht, moet in de gelegenheid gesteld worden periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzocht te worden, gericht op de bijzondere gevaren voor de gezondheid die werken met ioniserende straling met zich meebrengt.

In de industrie, gezondheidszorg, natuur- of scheikundig onderzoek en de energiebranche wordt regelmatig met radioactieve bronnen of met röntgenstraling gewerkt, risico’s voor de gezondheid kunnen worden beperkt door veilige werkomstandigheden.

In het besluit stralingsbescherming, een onderdeel van de Kernenergiewet, staat beschreven dat een medische keuring door een stralingsarts jaarlijks verplicht is voor blootgestelde werknemers die meer dan 6 millisievert per jaar aan dosis ontvangen (Radiologisch werkers cat A). Bij deze keuring wordt onderzocht of de medewerker gezondheidsschade heeft opgelopen en wordt de geschiktheid voor het werk bepaald om zo gezondheidsschade voor de werknemer en derden te voorkomen.

Voor medewerkers die meer dan 1 millisievert, maar minder dan 6 millisievert ontvangen aan dosis (Radiologisch werkers cat B) is een onderzoek niet verplicht maar de werkgever dient wel een periodiek onderzoek aan te bieden. Dit laatste onderzoek wordt ook bij voorkeur uitgevoerd door een stralingsarts.

Bedrijfsartsen5 kan intreekeuringen en periodieke keuringen voor u verzorgen door onze gecertificeerde stralingsarts.

Wat is de inhoud van de radiologische keuring / Keuring NDO?

  • Vragenlijst blootstelling aan ioniserende straling
  • Gerichte anamnese en bespreking van de werkzaamheden / blootstelling in het afgelopen jaar
  • Gericht lichamelijk onderzoek (o.a huid en ogen)
  • Visusonderzoek (voor NDO inclusief kleurentest en grijstinten)
  • Laboratoriumonderzoek (bloedbeeld) op indicatie lever- en nierfunctie

Wat moet u meenemen bij de herkeuring:

  1. Geldig legitimatiebewijs
  2. Ingevulde vragenlijsten, deze worden door ons toegestuurd of kunnen tijdens de keuring ter plaatse worden ingevuld
  3. Bril en/of contactlenzen
  4. Medicatie (evt.) in originele verpakking
  5. Uw persoonlijke gegevens mbt blootstelling indien voorhanden (registratie NDR badges) en bewijs goedkeuring vorige keuring

Na afloop ontvangen u en uw werkgever een verklaring van geschiktheid, bij NDO kan tevens een zogenaamde Ultrasoonverklaring worden afgegeven.

Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak of vrijblijvend voor meer informatie.