Wij zijn beter!

Locaties

Goes
0113 - 272360

Westsingel 90C
4461 DN Goes

Postbus 462
4460 AW Goes

Tel. 0113 - 272360
Fax: 0113 - 272361

Route planner
Goes
Bergen op zoom
0164 - 248155

Vanaf 1 juni 2017 is onze nieuwe spreekuurlocatie:
Dahliastraat 94B
4613 DP Bergen op Zoom

Postbus 433
4600 AK Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 248155

Openbaar Vervoer
Vanaf Station Bergen op Zoom neemt u de stadsbus nr 23 richting Noordgeest via Meilust. U stapt uit bij halte Burg. Wittelaan. Als u kijkt in de richting waarin de bus rijdt, ziet u ons pand liggen. Loop in de richting van ons pand en neem de eerste rechts (Pomonalaan) en vervolgens de eerste links (Dahliastraat) Neem opnieuw de eerste links, dan loopt u direct op ons pand af. We zijn gevestigd op de eerste etage.

Route planner
Bergen op Zoom
Rotterdam
010 - 4822444

Spreekuurlocatie Rotterdam

Let op: per 13 april 2015 is de spreekuurlocatie in Rotterdam verhuisd naar:

Langstraat 11-12
3162 WC Rhoon

Tel. 010 - 4822444

Route planner
Rotterdam
Terneuzen
0115 - 621804

Mr. F.J. Haarmanweg 16-c
4538 AR Terneuzen

Tel. 0115 - 621804

Route planner
Terneuzen
Vlissingen
0113 - 272360

Praktijkcentrum Jasperse

Papegaaienburg 50
4386 DA Vlissingen

Tel. 0113 - 272360

Route planner
Vlissingen
kaart Goes Vlissingen Terneuzen Bergen op Zoom Rotterdam

Duurzame inzetbaarheid

Elke dag vervul je meerdere rollen. Iemand is niet alleen manager, maar ook vader, sporter en bijvoorbeeld klusjesman. Je werk heeft invloed op je persoonlijk geluk en ontwikkeling. En je privé-omstandigheden hebben invloed op je prestaties op je werk. Je bent duurzaam inzetbaar als al jouw rollen, passies en competenties elkaar versterken. Dat kan als je iets doet waar je energie van krijgt, bij een werkgever waar je volledig tot je recht komt, met een baan die bij jou past.

Stap 1
Bedrijfsartsen5 realiseert duurzame inzetbaarheid van de werknemer met een integrale aanpak.

Duurzame inzetbaarheid is niet iets waar je even aandacht aan besteedt, waarna het een vergeten onderwerp wordt. Het woord zegt het al, de focus moet liggen op de lange termijn. Om die reden is het van belang dat de voorbereiding gedegen is en dat er volledige support en commitment vanuit het management aanwezig is.

Stap 2

Vervolgens is nodig om inzicht te krijgen in de huidige problematiek, maar ook in mogelijke toekomstige belemmeringen. Soms kan het nuttig zijn een dergelijk traject te koppelen aan een PMO.

We willen weten wat werknemers nodig hebben om gezond, vitaal en productief aan de slag te blijven op de lange termijn. Hiervoor is het zaak dat werknemers gaan nadenken over dit onderwerp, dat er bewustwording is, en dat het een onderwerp wordt van gesprek.

Nog voordat we de werknemers gaan vragen naar hun ideeën en behoeften is het daarom nodig om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. We zullen dan ook beginnen met een kickoff. Dit kan door middel van bijvoorbeeld een personeelsbijeenkomst of publicaties (intranet). Hierin zal op zijn minst aan bod komen dat werknemers een eigen verantwoordelijkheid hebben om gezond en inzetbaar te zijn en blijven voor arbeid, ook op de lange termijn. Het bedrijf kan wel de middelen aanreiken om dit te faciliteren, maar men moet zelf aangeven waar men behoefte aan heeft.

Vervolgens zullen we alle werknemers vragen een vragenlijst in te vullen waarmee we inzichtelijk willen krijgen: 

  • Welke  belemmeringen zijn aanwezig op het gebied van gezondheid en werk.
  • Waar men in de toekomst problemen mee verwacht. Ofwel, we stellen de werknemers de vraag: “Als u hier nog 10 jaar werkt waar verwacht u dan problemen mee te ondervinden?
  • Waar men behoefte aan heeft om nu en op de lange termijn gezond en vitaal inzetbaar te blijven. Deze behoeftes kunnen liggen op vele diverse vlakken: persoonlijke beschermings-middelen, inzet van diëtist, stoppen-met-roken-cursus, een sportabonnement. 

Maar ook wellicht: assertiviteitstraining, stressmanagement, omscholing of andere ontwikkelingstrajecten.

 

Stap 3

Daarna komt het implementeren van verbeteringen. Werknemers hebben hierin ook een verantwoordelijkheid. De aangereikte hulpmiddelen (cursussen, hulpmiddelen, etc) zijn geen vrijblijvendheid, mits in eerdere fase een wederzijdse commitment is afgesproken.

Stap 4

De continuïteitsfase is erg belangrijk. Het onderwerp ‘Duurzame inzetbaarheid’ mag geen eenmalige actie zijn.  In dit kader kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden: voorbeeld leidinggevenden, periodieke evaluaties van het traject en de effecten, voortgangsgesprekken met werknemers, het inrichten van een gezonde kantine, posters of instructiebladen op de werkplek.