Wij zijn beter!

Locaties

Goes
0113 - 272360

Westsingel 90C
4461 DN Goes

Postbus 462
4460 AW Goes

Tel. 0113 - 272360
Fax: 0113 - 272361

Route planner
Goes
Bergen op zoom
0164 - 248155

Vanaf 1 juni 2017 is onze nieuwe spreekuurlocatie:
Dahliastraat 94B
4613 DP Bergen op Zoom

Postbus 433
4600 AK Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 248155

Openbaar Vervoer
Vanaf Station Bergen op Zoom neemt u de stadsbus nr 23 richting Noordgeest via Meilust. U stapt uit bij halte Burg. Wittelaan. Als u kijkt in de richting waarin de bus rijdt, ziet u ons pand liggen. Loop in de richting van ons pand en neem de eerste rechts (Pomonalaan) en vervolgens de eerste links (Dahliastraat) Neem opnieuw de eerste links, dan loopt u direct op ons pand af. We zijn gevestigd op de eerste etage.

Route planner
Bergen op Zoom
Rotterdam
010 - 4822444

Spreekuurlocatie Rotterdam

Let op: per 13 april 2015 is de spreekuurlocatie in Rotterdam verhuisd naar:

Langstraat 11-12
3162 WC Rhoon

Tel. 010 - 4822444

Route planner
Rotterdam
Terneuzen
0115 - 621804

Mr. F.J. Haarmanweg 16-c
4538 AR Terneuzen

Tel. 0115 - 621804

Route planner
Terneuzen
Vlissingen
0113 - 272360

Praktijkcentrum Jasperse

Papegaaienburg 50
4386 DA Vlissingen

Tel. 0113 - 272360

Route planner
Vlissingen
kaart Goes Vlissingen Terneuzen Bergen op Zoom Rotterdam

Casemanagement

Hoe vertaal ik het advies van de bedrijfsarts naar concrete inzet in werk?

Wat kan mijn medewerker wel en niet aan?

Vraag ik te veel van mijn medewerker of moet ik hem juist afremmen?

Wat moet ik vastleggen? Hoe moet ik een reintegratie-/verzuimdossier opbouwen ?

Mijn medewerker en ikzelf hebben wel gesprekken maar komen niet tot afspraken. Er is onduidelijkheid over wat wel en niet kan. Hoe moeten we dit aanpakken?

In bovenstaande, maar daarnaast nog vele andere situaties kunnen de casemanagers van het bedrijf C5casemanagers u adviseren, of weten zij waar het mogelijk antwoord op uw vragen te vinden is.

Meestal zal in telefonisch overleg een advies gegeven kunnen worden, maar indien nodig komen zij naar u toe.

Demedicaliseren

Het komt voor dat een situatie op de werkvloer of bij de werknemer thuis leidt tot verzuim.

Ook kan het zijn dat functioneringsproblemen en legitiem verzuim door elkaar lopen en de re-integratie vertroebelen.

De casemanagers van C5casemanagers zijn getraind in het herkennen van deze lastige situaties.

Het benoemen van factoren die spelen en welke acties ingezet kunnen of moeten worden en welke afspraken tussen werkgever en werknemer daarbij zouden kunnen horen.

Het niet tijdig onderkennen van niet-medische factoren die het verzuim beïnvloeden en hier adequaat op anticiperen leidt tot onnodige kosten door langdurig verzuim, het risico op het ontstaan van een verstoorde arbeidsverhouding en daardoor een moeizame re-integratie.

 

Pro-actief

De casemanagers van C5casemanagers kunnen (indien gewenst) alle verzuim casuïstiek binnen uw bedrijf actief volgen.

Wanneer u door de hectiek in uw dagelijkse activiteiten zaken over het hoofd ziet ten aanzien van de re-integratie zal de casemanager contact met u opnemen om af stemmen of, en wanneer de vereiste stappen gezet kunnen worden. Ook zal de casemanager met u overleggen indien deze van mening is dat een interventie nodig is of specifieke vraag aan de bedrijfsarts gesteld moet worden voor een goed verder verloop van de re-integratie.

Hierdoor kunt u er gerust op zijn dat tijdig de juiste stappen gezet worden, ook als uw aandacht even door andere zaken in beslag genomen worden.

 

Gesprekken

Tijdens de re-integratie dienen tussen werkgever en werknemer regelmatig evaluatie gesprekken gevoerd te worden. Hierin wordt besproken hoe het herstel vordert en hoe re-integratie vorm gegeven kan worden.

Er zijn talloze situaties denkbaar waardoor deze gesprekken als moeilijk ervaren worden, of waardoor het gewenst is dat er een onafhankelijk persoon bij aanwezig is.

Ook voor deze ondersteuning kunnen casemanagers van C5casemanagers aanschuiven bij gesprekken en in de gesprekken adviseren.

Een eigen casemanager kent het bedrijf, kent de verzuimhistorie van uw medewerker en weet wat er speelt. Tevens kan de casemanager als onafhankelijk persoon in gesprekken eventuele “ruis” in de gesprekken benoemen en helpen om deze weg te nemen.

 

Informatie

Voor nadere informatie : http://www.c5casemanagers.nl/