Wij zijn beter!

Locaties

Goes
0113 - 272360

Westsingel 90C
4461 DN Goes

Postbus 462
4460 AW Goes

Tel. 0113 - 272360
Fax: 0113 - 272361

Route planner
Goes
Bergen op zoom
0164 - 248155

Vanaf 1 juni 2017 is onze nieuwe spreekuurlocatie:
Dahliastraat 94B
4613 DP Bergen op Zoom

Postbus 433
4600 AK Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 248155

Openbaar Vervoer
Vanaf Station Bergen op Zoom neemt u de stadsbus nr 23 richting Noordgeest via Meilust. U stapt uit bij halte Burg. Wittelaan. Als u kijkt in de richting waarin de bus rijdt, ziet u ons pand liggen. Loop in de richting van ons pand en neem de eerste rechts (Pomonalaan) en vervolgens de eerste links (Dahliastraat) Neem opnieuw de eerste links, dan loopt u direct op ons pand af. We zijn gevestigd op de eerste etage.

Route planner
Bergen op Zoom
Rotterdam
010 - 4822444

Spreekuurlocatie Rotterdam

Let op: per 13 april 2015 is de spreekuurlocatie in Rotterdam verhuisd naar:

Langstraat 11-12
3162 WC Rhoon

Tel. 010 - 4822444

Route planner
Rotterdam
Terneuzen
0115 - 621804

Mr. F.J. Haarmanweg 16-c
4538 AR Terneuzen

Tel. 0115 - 621804

Route planner
Terneuzen
Vlissingen
0113 - 272360

Praktijkcentrum Jasperse

Papegaaienburg 50
4386 DA Vlissingen

Tel. 0113 - 272360

Route planner
Vlissingen
kaart Goes Vlissingen Terneuzen Bergen op Zoom Rotterdam

Werkwijze

Bedrijfsartsen5 heeft haar dienstverlening en prijsstelling ingericht op de variëteit aan wensen van haar opdrachtgevers. Als opdrachtgever bepaalt ú de intensiteit van onze inbreng.

Onze mogelijkheden:

  • Basispakket:         een laag vast bedrag per werknemer, alle werkzaamheden op basis verrichtingentarief.
  • Compleet pakket: een pakket diensten dat uitgaat van een vast bedrag per werknemer.
  • Maatwerk:            in overleg met u wordt onze dienstverlening op maat gemaakt.

Wij werken met een zeer klantvriendelijk automatiseringssysteem dat mogelijkheden biedt als online ziekmelden en digitale verzuimoverzichten.

 

Advies en preventie

Bedrijfsartsen5 adviseert het management van bedrijven en branches over duurzaam gezondheidsbeleid. We bieden alle mogelijke diensten gericht op het voorkomen van verzuim. Variërend van RI&E, PAGO en keuringen tot arbeidshygiënische en veiligheidskundige advisering. We denken en werken met u mee om een gezonde bedrijfsvoering te realiseren en te behouden.

Bedrijfsartsen5 is vertegenwoordigd in Zuidwest-Nederland met vestigingen in Goes, Bergen op Zoom, Rotterdam, Terneuzen en Vlissingen.

Via onze relaties (met name ook ondersteund door onze partner 5Kwadraat BV) kunnen wij arbo- en verzuimbeleid in geheel Nederland verzorgen.

 

Reïntegratie na langdurig ziekteverzuim

In de meeste gevallen herstellen zieke werknemers binnen twee weken. Ongeveer 20% verzuimt langer. De ervaring leert dat bij deze groep veel winst te behalen is.

Bij dreigend langdurig verzuim houden wij permanent contact met alle betrokken partijen. Waar nodig grijpen we in door het inzetten van bijvoorbeeld een bedrijfsmaatschappelijk werker of fysiotherapeut. We zijn onafgebroken alert op reïntegratie-mogelijkheden. Kan de werknemer zijn/haar eigen werk verrichten? Zijn daarvoor aanpassingen nodig? Kan de werknemer alternatieve werkzaamheden verrichten?

Bedrijfsartsen5 zoekt altijd naar de volgende stap.

 

Aanpak kortdurend verzuim

Frequent, kortdurend verzuim kan een ernstig verstorend effect hebben op de bedrijfsvoering. Bedrijfsartsen5 ondersteunt leidinggevenden bij het structureel oplossen en het voorkomen van deze problemen.

In nauwe samenwerking met alle partijen streven we naar doeltreffende oplossingen. Wanneer u dat wenst wordt betrokkene op termijn van 1 à 2 dagen op ons spreekuur gezien of gaan we op huisbezoek. Door snel te reageren op symptomen van onvrede op de werkvloer, voorkomen we dat negatieve elementen de overhand krijgen.