Wij zijn beter!

Locaties

Goes
0113 - 272360

Westsingel 90C
4461 DN Goes

Postbus 462
4460 AW Goes

Tel. 0113 - 272360
Fax: 0113 - 272361

Route planner
Goes
Bergen op zoom
0164 - 248155

Vanaf 1 juni 2017 is onze nieuwe spreekuurlocatie:
Dahliastraat 94B
4613 DP Bergen op Zoom

Postbus 433
4600 AK Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 248155

Openbaar Vervoer
Vanaf Station Bergen op Zoom neemt u de stadsbus nr 23 richting Noordgeest via Meilust. U stapt uit bij halte Burg. Wittelaan. Als u kijkt in de richting waarin de bus rijdt, ziet u ons pand liggen. Loop in de richting van ons pand en neem de eerste rechts (Pomonalaan) en vervolgens de eerste links (Dahliastraat) Neem opnieuw de eerste links, dan loopt u direct op ons pand af. We zijn gevestigd op de eerste etage.

Route planner
Bergen op Zoom
Rotterdam
010 - 4822444

Spreekuurlocatie Rotterdam

Let op: per 13 april 2015 is de spreekuurlocatie in Rotterdam verhuisd naar:

Langstraat 11-12
3162 WC Rhoon

Tel. 010 - 4822444

Route planner
Rotterdam
Terneuzen
0115 - 621804

Mr. F.J. Haarmanweg 16-c
4538 AR Terneuzen

Tel. 0115 - 621804

Route planner
Terneuzen
Vlissingen
0113 - 272360

Praktijkcentrum Jasperse

Papegaaienburg 50
4386 DA Vlissingen

Tel. 0113 - 272360

Route planner
Vlissingen
kaart Goes Vlissingen Terneuzen Bergen op Zoom Rotterdam

Wijziging Arbeidsomstandighedenwet aangenomen door Eerste Kamer

Op dinsdag 24 januari jl. heeft de Eerste Kamer de voorgestelde wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet aangenomen. De wet gaat per 1 juli a.s. in. Reden voor de regering om de wet te herzien, is dat de arbeidsmarkt verandert en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking van steeds groter belang wordt.

Met deze vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet wil de regering de arbodienstverlening verbeteren door meer betrokkenheid van medewerkers en werkgevers, meer preventie op het werk en randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. 

Wat verandert er?
Met deze vernieuwde wet komt er meer aandacht voor preventie. Ook versterkt het de positie van de werknemer, de preventiemedewerker én de bedrijfsarts, vergroot het de betrokkenheid van medewerkers en komt er meer aandacht voor beroepsziekten. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

 • Open spreekuur
  Iedere medewerker heeft het recht een bedrijfsarts te bezoeken.
 • Vrije toegang werkvloer
  De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer.
 • Second opinion
  Een medewerker heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
 • Grotere medewerkersbetrokkenheid
  De werknemersvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
 • Duidelijkere rol preventiemedewerker
  De preventiemedewerker krijgt een duidelijkere rol in de organisatie.
 • Basiscontract arbodienstverlening
  Er komt een basiscontract arbodienstverlening. Hierin worden de afspraken over de dienstverlening vastgelegd.

Het wetsvoorstel treedt in werking op 1 juli 2017. Er geldt een overgangsperiode van één jaar voor lopende contracten met arbodienstverleners.

Alles over de vernieuwde wet
In dit leaflet vindt u een uitgebreidere toelichting op de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet.

Meer weten of vragen?
Wilt u meer weten over de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet of hebt u vragen, neem gerust contact met ons op.