Wij zijn beter!

Locaties

Goes
0113 - 272360

Westsingel 90C
4461 DN Goes

Postbus 462
4460 AW Goes

Tel. 0113 - 272360
Fax: 0113 - 272361

Route planner
Goes
Bergen op zoom
0164 - 248155

Vanaf 1 juni 2017 is onze nieuwe spreekuurlocatie:
Dahliastraat 94B
4613 DP Bergen op Zoom

Postbus 433
4600 AK Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 248155

Openbaar Vervoer
Vanaf Station Bergen op Zoom neemt u de stadsbus nr 23 richting Noordgeest via Meilust. U stapt uit bij halte Burg. Wittelaan. Als u kijkt in de richting waarin de bus rijdt, ziet u ons pand liggen. Loop in de richting van ons pand en neem de eerste rechts (Pomonalaan) en vervolgens de eerste links (Dahliastraat) Neem opnieuw de eerste links, dan loopt u direct op ons pand af. We zijn gevestigd op de eerste etage.

Route planner
Bergen op Zoom
Rotterdam
010 - 4822444

Spreekuurlocatie Rotterdam

Let op: per 13 april 2015 is de spreekuurlocatie in Rotterdam verhuisd naar:

Langstraat 11-12
3162 WC Rhoon

Tel. 010 - 4822444

Route planner
Rotterdam
Terneuzen
0115 - 621804

Mr. F.J. Haarmanweg 16-c
4538 AR Terneuzen

Tel. 0115 - 621804

Route planner
Terneuzen
Vlissingen
0113 - 272360

Praktijkcentrum Jasperse

Papegaaienburg 50
4386 DA Vlissingen

Tel. 0113 - 272360

Route planner
Vlissingen
kaart Goes Vlissingen Terneuzen Bergen op Zoom Rotterdam

Arbouwkeuring

Bedrijfsartsen5 kan medische onderzoeken uitvoeren welke onder het collectieve pakket van St Arbouw vallen.

Onder andere de verplichte intredekeuring die werknemers in de bouw moeten ondergaan. Deze keuring is bedoeld voor mensen die voor het eerst in de bouw gaan werken of die langer dan drie jaar geen werkzaamheden in de bouw hebben uitgevoerd. De keuring is alleen voor werknemers die regelmatig uitvoerend werk op de bouwplaats gaan verrichten of in een werkplaats gaan werken waarbij zij te maken krijgen met zwaar lichamelijk werk of werk dat gevaar voor anderen met zich meebrengt.

Ook periodieke medische keuringen worden door Bedrijfsartsen5 uitgevoerd. Daartoe moet de werkgever een overeenkomst hebben met Bedrijfsartsen5.

Wat is de inhoud van de intredekeuring?

De onderdelen van de keuring worden bepaald aan de hand van het soort werkzaamheden dat de keurling uit gaat voeren. Er zal een gericht lichamelijk onderzoek plaatsvinden, plus een gesprek met de bedrijfsarts over onder andere de ingevulde vragenlijsten. Indien nodig zullen er ook aanvullende onderzoeken plaatsvinden, zoals een gehoortest of ogentest.

Wat moet de keurling meenemen:

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Ingevulde vragenlijsten, deze worden door ons toegestuurd of kunnen tijdens de keuring ter plaatse worden ingevuld
  • Bril en/of contactlenzen
  • Medicatie (eventueel) in originele verpakking

Na afloop zal de bedrijfsarts aangeven of de keurling geschikt, ongeschikt, of geschikt onder bepaalde voorwaarden is. Ook zal de bedrijfsarts adviezen meegeven over hoe het werk zo gezond mogelijk uit te voeren.

Als de keurling toestemming geeft wordt de uitslag ook aan de werkgever verzonden.

Periodieke medische onderzoeken

Betreffende werknemers worden uitgenodigd op basis van de overzichten welke van St Arbouw ontvangen worden.