Wij zijn beter!

Locaties

Goes
0113 - 272360

Westsingel 90C
4461 DN Goes

Postbus 462
4460 AW Goes

Tel. 0113 - 272360
Fax: 0113 - 272361

Route planner
Goes
Bergen op zoom
0164 - 248155

Vanaf 1 juni 2017 is onze nieuwe spreekuurlocatie:
Dahliastraat 94B
4613 DP Bergen op Zoom

Postbus 433
4600 AK Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 248155

Openbaar Vervoer
Vanaf Station Bergen op Zoom neemt u de stadsbus nr 23 richting Noordgeest via Meilust. U stapt uit bij halte Burg. Wittelaan. Als u kijkt in de richting waarin de bus rijdt, ziet u ons pand liggen. Loop in de richting van ons pand en neem de eerste rechts (Pomonalaan) en vervolgens de eerste links (Dahliastraat) Neem opnieuw de eerste links, dan loopt u direct op ons pand af. We zijn gevestigd op de eerste etage.

Route planner
Bergen op Zoom
Rotterdam
010 - 4822444

Spreekuurlocatie Rotterdam

Let op: per 13 april 2015 is de spreekuurlocatie in Rotterdam verhuisd naar:

Langstraat 11-12
3162 WC Rhoon

Tel. 010 - 4822444

Route planner
Rotterdam
Terneuzen
0115 - 621804

Mr. F.J. Haarmanweg 16-c
4538 AR Terneuzen

Tel. 0115 - 621804

Route planner
Terneuzen
Vlissingen
0113 - 272360

Praktijkcentrum Jasperse

Papegaaienburg 50
4386 DA Vlissingen

Tel. 0113 - 272360

Route planner
Vlissingen
kaart Goes Vlissingen Terneuzen Bergen op Zoom Rotterdam

Covid-19 priority testing

Covid-19 priority testing

 • Snel duidelijkheid: uitslag uiterlijk volgende dag
 • COVID-19/PCR-test, reizigersverklaring én antistoffentest
 • Testen met én zonder klachten
 • Versneld advies en begeleiding rond werk en inzetbaarheid

 

DIRECT AANVRAGEN

Voor het uitvoeren van de test werken wij samen met HumanCapitalCare

 

Maak nu gebruik van de COVID-19 priority testing van Bedrijfsartsen5. Uw werknemer heeft uiterlijk de dag na de test de nodige duidelijkheid. Is er sprake van besmetting, dan kunt u dankzij onze priority behandeling snel doorpakken met deskundig advies en begeleiding rond werk en inzetbaarheid. Zo verliest u geen kostbare tijd en voorkomt u verdere besmetting in uw bedrijf.

 

Testen op COVID-19: uw opties


Op dit moment zijn er twee soorten COVID-19 tests.

 1. De COVID-19/PCR-test waarmee actieve ziekte (COVID-19) kan worden opgespoord
 2. De antistoffen (serologie) test om vast te stellen of iemand mogelijk het virus al heeft gehad en antistoffen heeft aangemaakt


Voor het aanvragen hiervan heeft u meerdere opties:

 

COVID-19 priority testing voor klanten van Bedrijfsartsen5

 

A. De PCR-test: heeft uw werknemer COVID-19?

Voor deze testafname is slijm uit de neus of keel nodig. Dit wordt in principe afgenomen door 20 seconden met een zoute mondspoeling te gorgelen (i) , of als dit niet kan, door een wattenstaafje langs het slijmvlies van de neus of keel te halen. Deze PCR-test is bedoeld om een actieve besmetting of ziekte door het coronavirus op te sporen, voor het uitvoeren van een steekproef onder uw werknemers of bij een zogenoemde pre-screening.

(i) Afname middels (NaCl) mondspoeling is goedgekeurd door het Robert Koch Instituut (het Duitse RIVM).


Klanten van Bedrijfsartsen5 kunnen voor snel duidelijkheid rond besmetting met het coronavirus (COVID-19) exclusief gebruik maken van de COVID-19/PCR-test via Bedrijfsartsen5 in samenwerking met HumanCapitalCare. Zij werken op hun beurt weer samen met HetHuisartsLab voor het daadwerkelijk uitvoeren van de test. Deze PCR-test is goedgekeurd door het RIVM en valt onder de ISO15189 norm.

 

Reizigersverklaring
Ook als u juist wilt kunnen aantonen dat uw werknemer geen COVID-19 heeft, bijvoorbeeld voor internationale reizen, kunt u bij ons een COVID-19/PCR-test aanvragen inclusief reizigersverklaring.

Kosten

 • COVID-19/PCR-test individueel: € 99,50
 • COVID-19/PCR-test individueel inclusief reizigersverklaring: € 109,50
 • Spoeduitslag (i) € 35

(i) Bij afname voor 12.00 uur ontvangt u de uitslag voor 00.00 uur dezelfde dag. Bij afname voor 00.00 uur, dan volgt de uitslag voor 12.00 uur de volgende dag.

Alle bedragen zijn inclusief € 20 handelings- en administratiekosten, voorrang bij coronaconsult en opname uitslag in bedrijfsgeneeskundig dossier.

 

DIRECT AANVRAGEN

Voor het uitvoeren van de test werken wij samen met HumanCapitalCare

 

Versneld coronaconsult werknemer
Een positieve of negatieve uitslag levert mogelijk veel vragen op. Om geen kostbare tijd te verliezen kan de werknemer naar wens met voorrang, uiterlijk de volgende dag (zo mogelijk dezelfde dag nog) terecht voor een telefonisch coronaconsult met onze professional.
Deze professional legt uit wat een coronabesmetting betekent, voor werk en privé. Hij neemt de tijd om de werknemer gerust te stellen, te informeren en te adviseren. Hierbij volgt hij de Wet verbetering poortwachter, waarbij de privacy van de werknemer uiteraard geborgd is.

Advies voor de werkgever
Vanwege het medisch beroepsgeheim mag de (bedrijfs)arts de uitslag van de test niet zonder toestemming van de werknemer delen met de werkgever. Hij kan u daardoor mogelijk geen gericht advies geven, maar in ons werkgeversadvies leest u alles over het coronavirus en werk en wat u kunt doen als een werknemer (mogelijk) besmet is. De meeste werknemers blijken hun testuitslag echter wel te willen delen.

U kunt als werkgever zelf ook versneld een telefonisch ‘coronaconsult werkgever’ aanvragen via uw vaste contactpersoon bij Bedrijfsartsen5. U krijgt dan gericht advies en begeleiding rond werk en inzetbaarheid, zodat u kunt voorkomen dat het aantal besmettingen in uw bedrijf toeneemt. U kunt bovendien een steekproef laten doen onder uw werknemers (vrijwillige deelname) om uit te zoeken of het virus zich al verder heeft verspreid. Daarnaast kunt u gebruik maken van de mogelijkheid tot prescreening, waarbij een groep werknemers in één keer tegelijk getest wordt, bijvoorbeeld voorafgaand aan een samenkomst. U kunt hiermee de kans op een besmetting in die groep verkleinen.

Kosten
De kosten voor een eventueel opvolgend coronaconsult voor werknemer en/of werkgever worden berekend op basis van de geldende contractafspraken voor verzuimbegeleiding en het aantal uren dat onze professional hieraan besteedt.

 

B. De antistoffentest: heeft uw werknemer COVID-19 gehad?

Een antistoffen (serologie) test is op dit moment nog minder precies dan een PCR-test. Via de antistoffentest is met name uit te sluiten dat iemand het coronavirus al heeft gehad door aan te tonen dat iemand nog geen antistoffen heeft aangemaakt tegen het coronavirus. Om met een positieve test betrouwbaar vast te stellen dat iemand het coronavirus wel heeft gehad, is meer informatie nodig. Deze test is alleen zinvol als er minimaal 14 dagen en bij voorkeur een maand is verstreken na het begin van de klachten. Hoelang de antistoffen aantoonbaar blijven in het bloed is momenteel ook nog onbekend. Deze test wordt in principe afgenomen met een prik in de vinger, of als dit niet kan, door wat bloed uit de onderarm af te nemen. Deze test is pas bruikbaar twee weken of meer na de dag waarop de klachten zijn begonnen. De GGD biedt de serologietest niet aan.

Kosten
De serologietest via Bedrijfsartsen5 kost € 59,50 , inclusief handlings- en administratiekosten, voorrang bij coronaconsult en opname uitslag in bedrijfsgeneeskundig dossier.

 

Voordelen COVID-19 priority testing van Bedrijfsartsen5

 • COVID-19/PCR-met en zonder klachten.
 • Uiterlijk de volgende dag duidelijkheid voor werknemers over de uitslag van de test.
 • Coronaconsult met priority behandeling voor werknemer en werkgever.
 • Maatwerkadvies en begeleiding rond werk en inzetbaarheid voor werknemer en werkgever.
 • Sneller kans om in te grijpen en verdere besmetting in bedrijf te voorkomen, bijvoorbeeld via steekproeven of prescreening

 

2. COVID-19/PCR-test via GGD

Een andere optie om te testen of iemand COVID-19 heeft, is om rechtstreeks door de GGD te laten testen. Er is dan geen advies en begeleiding van een (bedrijfs)arts. De GGD kan alleen testen op actieve ziekte op het moment van klachten. Zijn er geen klachten, dan bestaat op dit moment (juli 2020) nog de kans dat de GGD niet test.

Aanvullend coronaconsult werknemer/werkgever
De GGD brengt de arbodienst/bedrijfsarts niet op de hoogte van test en testuitslag. Er is dan ook geen adviesgesprek met een professional. Uiteraard kunnen uw werknemer en u altijd contact met ons opnemen via uw vaste contactpersoon voor een coronaconsult. U profiteert dan niet van de versnelde priority-behandeling van Bedrijfsartsen5.

 

Hoe werkt de COVID-19 priority testing?

We werken voor beide tests samen met HumanCapitalCare en zij werkt weer samen met HetHuisartsLab (initiatief van U-Diagnostics). HetHuisartsenlab mag zelfstandig diagnostiek naar onder andere COVID-19 uitvoeren en wordt hierbij gesteund door het RIVM.

Uw werknemer kan zeven dagen in de week terecht voor de test op een locatie in de buurt.

 

Hier leest u alles over het proces.

 

Meer informatie

Meer informatie over corona en werk vindt u hier. Neem voor meer informatie over onze dienstverlening contact op met uw vaste contactpersoon.