Wij zijn beter!

Locaties

Goes
0113 - 272360

Westsingel 90C
4461 DN Goes

Postbus 462
4460 AW Goes

Tel. 0113 - 272360
Fax: 0113 - 272361

Route planner
Goes
Bergen op zoom
0164 - 248155

Vanaf 1 juni 2017 is onze nieuwe spreekuurlocatie:
Dahliastraat 94B
4613 DP Bergen op Zoom

Postbus 433
4600 AK Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 248155

Openbaar Vervoer
Vanaf Station Bergen op Zoom neemt u de stadsbus nr 23 richting Noordgeest via Meilust. U stapt uit bij halte Burg. Wittelaan. Als u kijkt in de richting waarin de bus rijdt, ziet u ons pand liggen. Loop in de richting van ons pand en neem de eerste rechts (Pomonalaan) en vervolgens de eerste links (Dahliastraat) Neem opnieuw de eerste links, dan loopt u direct op ons pand af. We zijn gevestigd op de eerste etage.

Route planner
Bergen op Zoom
Rotterdam
010 - 4822444

Spreekuurlocatie Rotterdam

Let op: per 13 april 2015 is de spreekuurlocatie in Rotterdam verhuisd naar:

Langstraat 11-12
3162 WC Rhoon

Tel. 010 - 4822444

Route planner
Rotterdam
Terneuzen
0115 - 621804

Mr. F.J. Haarmanweg 16-c
4538 AR Terneuzen

Tel. 0115 - 621804

Route planner
Terneuzen
Vlissingen
0113 - 272360

Praktijkcentrum Jasperse

Papegaaienburg 50
4386 DA Vlissingen

Tel. 0113 - 272360

Route planner
Vlissingen
kaart Goes Vlissingen Terneuzen Bergen op Zoom Rotterdam

Covid-19 check

Heeft u een medewerker in dienst die mogelijk COVID-19 heeft, dan kunt u bij ons terecht voor de COVID-19 check. We begeleiden, informeren en adviseren uw medewerkers met klachten, die getest worden op COVID-19. Op verzoek van de overheid werken we hiervoor samen met de GGD.

Direct aanmelden voor een COVID-19 check, klik hier

 

Wie komt er in aanmerking voor de test?

Zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

De test is voor zorgmedewerkers binnen de sectoren:

 • Huisartsenpraktijk
 • Gehandicaptenzorg
 • Verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen
 • Wijkverpleging en WMO-gefinancierde huishoudelijke hulp
 • Ambulancedienst
 • Verloskundigen en kraamzorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Instellingen voor jeugdzorg
 • Abortusartsen
 • Tandartsen en mondzorg
 • Sociaal geneeskundigen (jeugdartsen, keuringsartsen, bedrijfsartsen)
 • Paramedische contactberoepen
 • Fysiotherapie, alternatieve therapie
 • Zorgmedewerkers in zelfstandige behandelcentra
 • Apothekers(assistenten)

De voorwaarde is dat zij:

 • in direct contact (1,5 meter) komen met kwetsbare personen en/of ouderen;
 • onmisbaar bent voor de zorgcontinuïteit;
 • ziekteverschijnselen hebben die passen bij COVID-19: hoesten en/of benauwdheid en/of koorts.

 

Personeel in het onderwijs en in de kinderdagopvang

De test is voor medewerkers binnen de sectoren:

 • Kinderopvang
 • Buitenschoolse opvang
 • Basisonderwijs
 • Speciaal onderwijs
 • Onderwijs- of opvang gerelateerd beroep (conciërge, chauffeur leerlingenvervoer, etc.)

De voorwaarde is dat zij:

 • in direct contact (1,5 meter) komen met kinderen;
 • ziekteverschijnselen hebben die passen bij COVID-19: hoesten en/of benauwdheid en/of koorts.

 

Overige groepen

Afhankelijk van het beleid van de lokale GGD is de test ook beschikbaar voor onderstaande groepen:

 • Mantelzorgers
 • Jeugdtrainers
 • Welzijnswerkers
 • Jeugd- en jongerenwerkers
 • Politiemedewerkers, buitengewoon opsporingsambtenaren en justitieel medewerkers na incidenten met besmettingsrisico
 • Contactberoepen gericht op persoonlijke verzorging, zoals kappers, schoonheidsspecialisten en pedicuren
 • Contactberoepen gericht op alternatieve behandelwijzen
 • Rij-instructeurs met klantencontact
 • Taxichauffeurs met klantencontact
 • Uitvaartmedewerkers met contact nabestaanden

De voorwaarde is dat zij:

 • ziekteverschijnselen hebben die passen bij COVID-19: hoesten en/of benauwdheid en/of koorts.

 

Aanmeldmogelijkheden

 1. Uw medewerker vult online aanmeldformulier in en deze wordt direct doorgestuurd naar de GGD, zonder telefonische intake. De uitslag wordt wel telefonisch door een zorgprofessional van Bedrijfsartsen5 teruggekoppeld aan de medewerker*.
 2. Uw medewerker vult online aanmeldformulier in maar kan – indien hij / zij behoefte heeft aan persoonlijk contact omtrent of naar aanleiding van de aanmelding – ook bellen naar het speciale telefoonnummer 040 851 41 11. Hierop zijn wij 7 dagen per week, van 8.00 uur tot 17.30 uur bereikbaar. De uitslag wordt ook telefonisch door een zorgprofessional van Bedrijfsartsen5 teruggekoppeld aan de medewerker*.
 3. Wie geen mogelijkheid heeft om de aanmelding online te doen, kan dit telefonisch doen via het speciale telefoonnummer: 040 851 41 11. Ook in dit geval wordt de uitslag van de test ook weer telefonisch door een zorgprofessional van Bedrijfsartsen5 teruggekoppeld aan de zorgmedewerker.

*Sommige GGD’s hanteren een andere werkwijze. Hierdoor kan het voorkomen dat de uitslag rechtstreeks vanuit de GGD aan de medewerker wordt teruggekoppeld. Uw medewerker wordt door de betreffende GGD op de hoogte gesteld van de procedure die voor hem/haar geldt.

 

Hoe werkt de COVID-19 check?

 • Als u uw medewerker wilt laten testen, dan zijn er twee mogelijkheden:
  • U kunt hem/haar digitaal aanmelden via het aanmeldformulier. Deze aanmelding gaat rechtstreeks naar de GGD. Heeft uw medewerker behoefte aan persoonlijk contact omtrent de aanmelding dan kan hij / zij bellen naar ons speciale nummer: 040 851 41 11. Wij zijn hierop 7 dagen per week bereikbaar tussen 8.00 uur en 17.30 uur.
  • Heeft u geen gelegenheid om deze aanmelding online te doen, dan kunt u dit ook telefonisch aan ons doorgeven via het speciale telefoonnummer: 040 851 41 11. Wij zijn hierop 7 dagen per week bereikbaar tussen 8.00 uur en 17.30 uur.
 • De GGD nodigt uw medewerker – waar mogelijk binnen 48 uur – uit voor een test.
 • De GGD neemt de test af en stuurt de monsters naar het laboratorium.
 • De uitslag van de test door de GGD gaat – waar mogelijk binnen 48 uur – naar de professional van Bedrijfsartsen5.*
 • Deze Bedrijfsartsen5-professional deelt de uitslag van de test zo snel mogelijk met uw zorgmedewerker*.
 • Op basis van de uitslag krijgt uw medewerker een passend (werk)advies en wordt hij of zij zorgvuldig door ons begeleid in de te nemen vervolgstappen.
 • Is de bedrijfsarts van uw zorgmedewerker nog niet hierbij betrokken, dan wordt hij ook geïnformeerd.
 • De bedrijfsarts volgt de verdere stappen zoals voorgeschreven in de Wet verbetering poortwachter.

*Sommige GGD’s hanteren een andere werkwijze. Hierdoor kan het voorkomen dat de uitslag rechtstreeks vanuit de GGD aan de medewerker wordt teruggekoppeld. Uw medewerker wordt door de betreffende GGD op de hoogte gesteld van de procedure die voor hem/haar geldt.

 

Het telefoongesprek vóór de test (indien van toepassing)
Medewerkers die zich aanmelden voor de test hebben klachten en maken zich wellicht zorgen. Over hun werk, de cliënten, hun naasten en de gevolgen van een mogelijke besmetting. Onze professional biedt een luisterend oor en verzorgt de doorverwijzing voor een testaanvraag bij de GGD.

 

Afspraak voor test bij GGD
De GGD neemt na de doorverwijzing contact op met de medewerker om een afspraak te maken voor de test. De GGD streeft ernaar om dit binnen 48 uur na de doorverwijzing te doen. Dit kan incidenteel – bijvoorbeeld als gevolg van drukte – langer duren. De manier waarop de verschillende GGD-locaties de test uitvoeren, kan per locatie verschillen. De betreffende GGD-locatie informeert de medewerker hierover.

 

Het telefoongesprek na de test
Zo snel mogelijk nadat de testuitslagen via de GGD bij ons binnenkomen, belt een van onze (bedrijfs)artsen de medewerker. Wij vertellen wat de testuitslag is en leggen uit wat dit betekent voor de medewerker. Voor het werk, maar ook privé. Wij nemen de tijd om mensen gerust te stellen, te informeren en te adviseren. Daarna volgen we de verplichte stappen die gelden vanuit de Wet verbetering poortwachter, waarbij de privacy van de werknemer uiteraard geborgd is.

 

Doorlooptijden: van aanmelding tot testuitslag
Zoals gezegd, kunnen de 25 GGD’s in Nederland het test-proces verschillend uitvoeren. Het kan  zijn dat een lokale GGD afwijkt van het proces als hier omschreven. De doorlooptijden kunnen daardoor ook verschillen. Als richtlijn houden we de volgende doorlooptijden aan:

 • Na de doorverwijzing vanuit ons: een GGD-locatie neemt binnen 48 uur contact op met de zorgmedewerker voor het plannen van een test-afspraak.
 • De test vindt binnen 48 uur plaats bij een GGD-locatie.
 • Een laboratorium voert de test uit. De testuitslag wordt binnen 48 uur verwacht en teruggekoppeld aan de zorgmedewerker.

Zodoende kan het proces van aanvraag tot terugkoppeling zo’n vijf werkdagen duren maar de praktijk leert dat het sneller verloopt.

 

Overige vragen

Voor overige vragen over de COVID-19-check zijn wij bereikbaar via het speciale telefoonnummer: 040-8514111. Wij zijn hierop 7 dagen per week bereikbaar tussen 8.00 uur en 17.30 uur.

 

Kosten

Als een werknemer wordt doorverwezen naar de GGD, volgt na de testuitslag een telefonische terugkoppeling door de professional van Bedrijfsartsen5 aan de zorgmedewerker. De kosten voor de totale dienstverlening bedragen 40 euro*. Dit tarief is vanuit het maatschappelijke belang zonder winstoogmerk. De kosten voor het uitvoeren van de COVID-19 test door de GGD zijn voor rekening van de overheid (via het Openbare Gezondheidszorgbudget).
Als uit de aanmelding blijkt dat een medewerker geen COVID-19-achtige klachten of geen patiëntcontact heeft, dan sturen wij de aanmelding niet door naar de GGD en brengen wij ook geen kosten in rekening.

*Dit tarief wordt met terugwerkende kracht verrekend. 

 

Meer informatie

Wenst u meer informatie over deze dienstverlening, dan kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon van Bedrijfsartsen5 of een e-mail sturen naar info@ba5-zuidwest.nl.